Reklamation

Avsändare: Fru L. Karinsdotter, Glesbygden, Finland

Mottagare: Herr G. Allsmäktig, Himmelshöjd, Ovan Där

Ärende: Väderreklamation

Jag närmar mig Er, herr Allsmäktig, då ni fungerar som ytterst ansvarig i väderärenden och därmed den situation vi nu befinner oss i.

Som daglig användare av era tjänster har jag försökt ha överseende, men vill nu framföra att det sätt på vilket ni hanterar det Österbottniska vädret inte längre är försvarbart. Övriga månader kan fortfarande godtas, även om en värmejustering (uppåt) förvisso kunde göras för maj månad. Det stora problemet är dock november som i sin nuvarande utformning inte kan betraktas som en human månad.

Dagen är för kort medan natten (bestående av dygnets övriga 20 timmar) är för mörk. Temperaturen är varken hög eller låg vilket gör att (den dagliga) nederbörden – och därmed även underlaget som den ger upphov till – består av främst slask. Vinden är alltför vass och letar sig in överallt (främst i det så kallade mänskliga nackskarvet).

Har ni hund, herr Allsmäktig? I så fall har ni kanske noterat att det väder som ni nu förser den Österbottniska bygden med inte ens är lämpat för fyrfotingar.

Med hopp om förståelse, gott samarbete och snabba åtgärder för en dräglig tillvaro!

Eder vänliga,

Linda